Girdi yapan NHKSAM

YEMEK VE ÖTESİ: GASTRONOMİ, KÜLTÜR VE TARİH, UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 21 EKİM’DE BAŞLIYOR

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Zafer Yenal’ın verdiği altı haftalık eğitimde Türkiye’de ve dünyada yemek konusunda yaşanan güncel gelişmeler ve bunların tarihsel ve toplumsal arka planı tartışılacak. Yemek alanında Türkiye’nin ve dünyanın nereden gelip nereye gittiği, çağdaş tarihsel ve sosyolojik kuramlarla birlikte düşünülecek.

TÜRKİYE’NİN 150 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT, UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 3 KASIM’DA BAŞLIYOR

Bu programda bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; diğer yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecek. 8 haftalık eğitim Salı günleri 18:30-21:30 saatleri arasında çevrimiçi etkileşimli sınıflarda yapılacak.

5 HAFTA 5 ROMAN, 2021 İLKBAHARINDA BAŞLAYACAK

İyi yazar olmanın iyi okur olmaktan geçtiğini bilenler için, Murat Gülsoy’un edebiyatın sıradışı romanlarını incelediği beş haftalık seminer dizisi 2021 ilkbaharında başlayacak. Farklı edebi yaklaşımların ve roman yazma tekniklerinin ele alınacağı eğitim programının içeriği kayıtlar açıldığında duyurulacaktır.

MODERNLİĞİN 250 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT, 2021 İLKBAHARINDA BAŞLAYACAK

Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, aşina olduğumuz değerleri, kurumları, pratikleri ve düşünme biçimleriyle toplumu şekillendiren modernlik fikrinin, modernitenin serüvenini 18. yüzyıldan başlayarak 1950’lere kadar takip edeceğimiz bu eğitim programında, modernliğin görkemli umutlarını, vaatlerini, büyük düş kırıklıklarını, kırılma noktalarını ve sürekliliklerini tartışacağız.