NÂZIM HİKMET BİBLİYOGRAFYASINâzım Hikmet’in Türkçe eserlerini, yabancı dillere çevrilmiş eserlerini, hakkında yazılmış Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapları, makaleleri ve tezleri içeren Nâzım Hikmet Bibliyografyası, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarından Meryem İdiler, Filiz Ekingen Flores Mamondi ve Zeliha Günday tarafından 2013 yılında hazırlanmıştır. Merkez tarafından her yıl güncellenen Bibliyografya çalışması, önce Zeynep Akça, Özge Doruk, Merve Şen ve Yasemin Bahçekapılı, sonra da Gizem Sarı, Neray Pala, Çiğdem Artık ve Cevher Elmas’tan oluşan gönüllü öğrenci ekipleri tarafından sanal ortama geçirilmiştir.

Nâzım Hikmet Bibliyografyası 1832 eserden oluşmaktadır, bu sayıya aynı eserlerin yaptığı farkı baskılar da dahildir. Tek tek eser olarak bakıldığında 1202 eserlik bir külliyat karşımıza çıkıyor. Bibliyografyayı birçok açıdan analiz etmek ve sonuçlarınızın dökümünü almak için Tarama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Send this to a friend