LİSANSÜSTÜ BULUŞMALARI PROGRAMI

Tarih, Edebiyat ve Siyaset alanlarında yürütülen yüksek lisans ve doktora çalışmalarını keşfetmek, disiplinlerarası bir paylaşım ve tartışma ortamı yaratmak amacıyla düzenlenen Lisansüstü Buluşmaları, 21 Mayıs Perşembe günü, 10:00-17:00 saatleri arası İbrahim Bodur Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Simitli çaylı bir kahvaltıyla başlayacağımız günde, Duygu Köksal, Halim Kara, Şemsa Özar ve Yücel Terzibaşoğlu başkanlığında dört ayrı oturum yapılacak. Programın detaylarını aşağıda bulabilirsiniz, dilerseniz etkinlik kitapçığını bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

2015 LİSANSÜSTÜ BULUŞMALARI PROGRAMI

1. Oturum 10:00 – 11:00, Oturum Başkanı: Duygu Köksal

10:00 – Özcan Kaya, Atatürk Şiirleri ve Atatürk Şiirleri Antolojileri: Tür, İçerik, İmgelem

10:10 – Seçkin Büyücek,  Keskin bir Kemalistin Portresi; Erken Cumhuriyet Dönemi’nin Falih Rıfkı Atay’ın Seyahatnameleri ve Anı Kitaplarındaki Kemalist Temsili

10:20 – Sernaz Arslan, Revisiting State-Citizen Relations: A Critical Reading through Turkish Novels

10:30 – Onur Arslan, Vatana İhanet ve Vatan Hainliği

10:40 – Tartışma

11:00 – 11:20 Çay Kahve

2. Oturum 11:20 – 12:30, Oturum Başkanı: Halim Kara

11:20 – Elif Sezer, The Interface Between the Oral and the Written in Ottoman Literature: The Reader Notes on the Manuscript of the Story of Fîrûzşâh

11:30 – Seçil Töre, Translation and Ideology: A Study of Paratexts of Turkish Translations of the Kurdish Mesnevi Mem û Zin in the Republican Period

11:40 – Gül Ülker, Transfer of Religious Metaphors and Allusions from English into Turkish in T.S. Eliot’s The Waste Land

11:50 – Ali Tirali, The alterity of Greeks and Turks toward the end of Byzantine Empire

12:00 – Tartışma

Öğle Arası

3. Oturum 13:30 – 14:30, Oturum Başkanı: Şemsa Özar

13:30 – Okan Ceylan, 1939-1960 Yılları Arasında Edirne Vilayetindeki Tarımsal Yapıların Devlet Politikaları Aracılığıyla Dönüşümü

13:40 – Fatma Öncel, Teselya’da Çiftlikler ve Tarımsal Üretim İlişkileri (1680-1880)

13:50 – Seza Eraydın, Van Depremi Sonrası Yoksulluk ve Ayrımcılığın Yeniden Üretimi

14:00 – Esra Yıldırım, Another Way Is Possible: Looking At Women’s Lives Through The Filter of Divorce

14:10 – Tartışma

14:40 – 15:00 Çay Kahve

4. Oturum 15:00 – 16:00, Oturum Başkanı: Yücel Terzibaşoğlu

15:00 – Deniz Zerin, Türkiye’de İnternetin Yönetiminde Siber Güvenlik Uygulamalarının Rolü

15:10 – Murat Yolun, Biology as a Contested Area in Modern Turkish History (1880s-2010s)

15:20 – Süheyla Nil Mustafa, Making of the Modern Ottoman Policemen

15:30 – Aslı Odman, Ford Motor Company’nin Tophane-İstanbul’daki Montaj Fabrikası, 1927-1944: Küresel Kapitalizme erken mi geldi, yoksa geç mi kaldı?

15:40 Tartışma