Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP) kapsamında yürütülen sözlü tarih projesinde, üç kuşaktan elli kadar şairle derinlemesine görüşmeler yaparak, Nâzım Hikmet’in şiir dünyasında bıraktığı izleri tüm yönleriyle tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Görüşmelerimizde her şaire üç başlığa ayrılmış on beş civarında soru yöneltiyoruz: İlk başlıktaki sorular şairlerin Nâzım Hikmet’le ilk olarak nasıl tanıştıklarını öğrenmeyi amaçlarken, ikinci başlıktakiler şairlerin eserleriyle Nâzım Hikmet şiiri arasındaki ilişkiyi (farklılıklar, ortak yönler vb. üzerinden) keşfetmeye yöneliktir. Üçüncü başlıktaki sorular ise, şairlerin, Nâzım Hikmet şiirinin kendi kuşakları ve diğer kuşaklar üzerindeki etkilerine dair gözlemlerini, yorumlarını ve değerlendirmelerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Mart 2016 itibariyle, 32 şairle derinlemesine görüşmeler yapıldı. İstanbul’da yaşayan şairler çekim için Merkez ofisine davet edildi; ofise gelme imkânı olmayan veya şehir dışında yaşayan şairlerle ise görüşmeler evlerinde veya çeşitli mekânlarda yapıldı. İstanbul dışında veya yurt dışında yaşayan şairlerle görüşmek için İstanbul ve İzmir kitap fuarlarına gidildi.

Görüşmeler tamamlandıktan sonra bir araştırma raporu yazılacaktır. Yaklaşık bir sene içinde tamamlanacak bu sürecin sonunda, yapılan görüşmelerin dökümünden, araştırma raporundan ve araştırma raporundaki bulguları sunan uzun metraj bir belgesel filminden oluşan bir yayın yapılması planlanıyor.