15 MAYIS’TA ANLATI, SİYASET, TEMSİLİYET PANELİ

15 Mayıs 2015 Cuma günü, saat 15:00-17:00 arasında Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Anlatı, Siyaset, Temsiliyet paneline Feride ÇiçekoğluBirgül OğuzZeynep Dadak, Güven Gürkan Öztan ve Erol Köroğlu katılıyor.

Genel seçim yaklaşırken, herkesi temsil ve temsiliyet kavramlarını yeniden düşünmeye davet ediyoruz: Siyasetteki temsiliyet algısının/yanılgısının/yanılsamasının oluşmasında ve/veya oluşturulmasında anlatısal temsiliyetler nasıl bir rol oynuyor? Yazılı/görüntülü, edebi/edebiyat dışı, kurmaca/belgesel sinema anlatıların siyasetle ilişkisi nasıl tanımlanabilir? Aradaki ilişki ne oranda uyum/suç ortaklığı ve ne oranda uyumsuz/eleştirel olarak düşünülebilir? Aradaki temsiliyet bağlantısı üzerinden siyaset-anlatı ilişkisi yapıcı ve birbirini zenginleştirici olarak düşünülebilir mi? Tam aksi mi geçerlidir? Yoksa her iki durum da söz konusu olacaktır diye mi düşünmeliyiz?

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü, Ayhan Şahenk Salonu, kroki için tıklayınız

Feride Çiçekoğlu: Feride Çiçekoğlu, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans tezini çevre psikolojisi üzerine yazdı. Pennsylvania Üniversitesi’ndeki doktora tezinin konusu ise ütopyalar ve ideal şehirlerdi. 1980 askeri darbesinin ardından dört yılını cezaevinde geçirdi. İlk kitabı Uçurtmayı Vurmasınlar (Can, 1986) bu dönemin verdiği esinle yazılmıştır. Bu kitabından uyarladığı ilk senaryosu ile 1989’da Altın Portakal ödülünü aldı. Senaryosunu yönetmenle ortak olarak yazdığı İsviçre-İtalya-Türkiye ortak yapımı Umuda Yolculuk filmine 1991’de en iyi yabancı film dalında “Oscar” (Akademi ödülü) verildi. Ardından yazdığı Tarlabaşı Tarlabaşı, Baharın Bittiği Yer ve Suyun Öte Yanı gibi çeşitli senaryoları peş peşe filme alındı. Önce senaryo olarak yazdığı Suyun Öte Yanı‘nı filmin çekilmesinden sonra öykü olarak kaleme aldı ve art arda öykü kitapları yayımladı. Sizin Hiç Babanız Öldü mü (Can, 1991), Suyun Öte Yanı (Can, 1992), 100’lük Ülkeden Mektuplar (Can, 1996) ile edebiyata ağırlık verdi ve İstanbul dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Tarih Vakfı’nda Oya Baydar’la birlikte Cumhuriyet’in Aile Albümleri kitap ve sergisini hazırladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde çalışmaya başladı ve görsel kültür konulu bir konferansın ürünü olan 9/11 New York-İstanbul (Homer, 2003) kitabını yayımladı. Sinemadaki şehir imgelerini ve şehrin kolektif bilinçaltını incelediği Vesikalı Şehir kitabından yedi yıl sonra, Mart 2015’te bu kez Şehrin İtirazı: Gezi Direnişi Öncesi İstanbul Filmlerinde İsyan Eşiği kitabıyla şehri isyanın eşiğine getiren bu itirazın Gezi Direnişi öncesinde üretilen filmlerdeki izlerini takip etti ve bu filmleri daha önceki örneklerle, 68 öncesinin Paris’indeki ve İtalyan Şehirlerindeki imar hareketleriyle ve oradaki değişimin bir kuşak filmlerine yaptığı yansımalarla ilişkilendirdi: Şehir sıkıntısı, hiçlik, boşluk, değer ve hafıza kaybı, depresyon, değersizlik duygusu ve öfke patlaması.

Birgül Oğuz: Birgül Oğuz 1981’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Kültürel İncelemeler yüksek lisans programından Oğuz Atay’da Yazarlık Kurumunun İflası ve Edebi İntihar başlıklı teziyle mezun oldu. Çok sayıda öykü, deneme ve çevirisi Varlık, Notos Öykü, Remzi Kitap, Radikal Kitap, Roman Kahramanları, Parşömen, Birikim ve Felsefe Logos gibi dergilerde yayımlandı. Tiyatro Oyunevi tarafından 2009 yılında sahnelenen Beklerken’in prova süreçlerine dahil olarak oyunun yazımı ve dramaturjisine katkıda bulundu. İlk öykü kitabı Fasulyenin Bildiği ile 2007 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü’nü aldı. Şu anda Nazım Hikmet Akademisi Edebiyat Bölümü’nde metin analizi ve Avrupa romanı dersleri veriyor. Ayrıca, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin editörlüğünü yapıyor ve İstanbul’da yaşıyor.

Zeynep Dadak: Marmara Üniversitesi Radyo-TV-Sinema Bölümü’nde lisans, Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli üniversitelerde film dersleri de veren Dadak, halen New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir. Yönetmen, aynı zamanda Altyazı Aylık Sinema Dergisi yazarı ve yayın kurulu üyesidir. İlk uzun metraj filmi Mavi Dalga (2012) ile Altın Portakal En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.

Güven Gürkan Öztan: G. Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yazar, 2009 yılında “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” adlı doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından (2011) aynı adla kitaplaştı. Türkiye’de resmi ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi ve militarizm konuları başta olmak üzere makaleleri Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset,Eğitim-Bilim-Toplum gibi dergilerde yayımlandı. İnci Ö. Kerestecioğlu’yla birlikte Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri adlı derlemesi İletişim Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu. Yazarın akademik makalelerinin yanı sıra farklı dergi ve gazetelerde yayımlanmış çok sayıda deneme, eleştiri ve inceleme yazısı mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışan G. Gürkan Öztan Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi, Ordu ve Siyaset, Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik dersleri vermektedir.

Erol Köroğlu: 1970’de İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nde 1993’te tamamladı. Aynı bölümden 1996 tarihinde yüksek lisans derecesi aldı. 2003’te Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. Doktora tezinden hazırladığı Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Milli Kimlik İnşasına başlıklı kitabı 2004’te İletişim Yayınları’ndan çıktı ve Tarih Vakfı’nın Afet İnan Tarih Araştırmaları ödülünü aldı. 2007’de bu kitabın İngilizcesi de yayınlandı. Selim Sırrı Kuru’yla Sözden Yazıya: Edebiyat İncelemeleri (1994) ve Nüket Esen’le Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu’nun Yapıtlarına Eleştirel Bakışlar (2003) başlıklı derlemeleri yayına hazırladı. İngilizce ve Türkçe kitap derlemeleri ile akademik ve akademi dışı dergilerde modern Türkçe edebiyatın tarihi, edebiyat-tarih ilişkileri ve kültür tarihi konulu pek çok makalesi yayımlandı.