GÜNÜMÜZ ŞAİRLERİNDE NÂZIM HİKMET ETKİSİ

BİR SÖZLÜ TARİH PROJESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında başlatılan, Merkez çatısı altında devam ettirilen sözlü tarih projesinde, farklı kuşaktan şairlerle derinlemesine görüşmeler yaparak, Nâzım Hikmet’in şiir dünyasında bıraktığı izleri tüm yönleriyle tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Görüşmelerimizde her şaire üç başlığa ayrılmış on beş civarında soru yöneltiyoruz: İlk bölümdeki sorular şairlerin Nâzım Hikmet’le ilk olarak nasıl tanıştıklarını öğrenmeyi amaçlarken, ikinci bölümdekiler şairlerin eserleriyle Nâzım Hikmet şiiri arasındaki ilişkiyi (farklılıklar, ortak yönler vb. üzerinde) keşfetmeye yöneliktir. Üçüncü bölümdeki sorular ise şairlerin, Nâzım Hikmet şiirinin kendi kuşakları ve diğer kuşaklar üzerindeki etkilerine dair gözlemlerini, yorumlarını ve değerlendirmelerini öğrenmeyi amaçlamaktadır.

Aralık 2017 itibariyle, 50 şairle görüşme yapıldı. İstanbul’da yaşayan şairler video çekimi için Merkez ofisine davet edildi; ofise gelme imkânı olmayan şairlerle ise görüşmeler evlerinde veya çeşitli mekânlarda yapıldı. İstanbul dışında veya yurt dışında yaşayan şairlerle görüşmek için İstanbul ve İzmir kitap fuarlarına gidildi. Şairlerle görüşmeler yapılmaya devam edilecektir.

Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy’un “Günümüz Şairlerinde Nâzım Hikmet Etkisi” başlıklı projeyi değerlendirdiği makaleyi Şiir Dünyadan İbaret: Nâzım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar kitabında okuyabilirsiniz.

Projenin yüklenen yeni videolarından haberdar olmak için Facebook, Twitter veya YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Yayınlanan Görüşmeler

Görüşme Yapılan Şairler

1. Mahmut Temizyürek 06.04.2015  »
2. Asuman Susam  23.04.2015  »
3. Hayri Yetik  23.04.2015  »
4. Gültekin Emre  23.04.2015
5. Ataol Behramoğlu  11.06.2015
6. Deniz Durukan  17.06.2015  »
7. Metin Cengiz  19.06.2015
8. Yeşim Ağaoğlu  19.06.2015  »
9. Hilmi Yavuz  22.06.2015  »
10. Metin Celal  01.07.2015
11. Enis Akın  03.07.2015
12. Nilay Özer  07.07.2015  »
13. küçük İskender  25.08.2015  »
14. Şükrü Erbaş  13.10.2015  »
15. Ahmet Telli  13.10.2015
16. Nihat Behram  13.10.2015  »
17. Gülseli İnal  06.01.2016  »
18. Haydar Ergülen  21.01.2016  »
19. Ali Özgür Özkarcı  22.01.2016
20. Ömer Erdem  03.02.2016  »
21. Arif Ay  05.02.2016
22. Özdemir İnce  09.02.2016
23. Mehmet Aycı  13.02.2016
24. Bâki Ayhan  18.02.2016
25. Adnan Özer  22.02.2016