KURGU NAKLİ: DİSİPLİNLERARASI BİR METİN DENEYİ

18 ŞUBAT 2017, 18:00, İBRAHİM BODUR SALONU, GÜNEY KAMPÜS