NÂZIM HİKMET BİBLİYOGRAFYASI

Nâzım Hikmet’in Türkçe eserlerini, yabancı dillere çevrilmiş eserlerini, hakkında yazılmış Türkçe ve yabancı dillerdeki kitapları, makaleleri ve tezleri içeren Nâzım Hikmet Bibliyografyası, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi çalışanlarından Meryem İdiler, Filiz Ekingen Flores Mamondi ve Zeliha Günday tarafından 2013 yılında hazırlanmıştır. Merkez tarafından her yıl güncellenen Bibliyografya çalışması, önce Zeynep Akça, Özge Doruk, Merve Şen ve Yasemin Bahçekapılı, sonra da Gizem Sarı, Neray Pala, Çiğdem Artık ve Cevher Elmas’tan oluşan gönüllü öğrenci ekipleri tarafından sanal ortama geçirilmiştir.

Nâzım Hikmet Bibliyografyası 1950 eserden oluşmaktadır, bu sayıya aynı eserlerin yaptığı farkı baskılar da dahildir. Tek tek eser olarak bakıldığında 1233 eserlik bir külliyat karşımıza çıkıyor. Aşağıda, Tableau Public programı aracılığıyla görselleştirilen veritabanı sayesinde, bu külliyatı birçok açıdan analiz edebilir ve sonuçlarınızın dökümünü alabilirsiniz.