Girdi yapan NHKSAM

5 HAFTA 5 ROMAN: İNSANIN PEŞİNDE, 2020 SONBAHARINDA BAŞLAYACAK

İyi yazar olmanın iyi okur olmaktan geçtiğini bilenler için, Murat Gülsoy’un edebiyatın sıradışı romanlarını incelediği beş haftalık seminer dizisi 2020 sonbaharında başlayacak: Mary Shelley’den Frankenstein, Gustav Meyrink’ten Golem, Aldous Huxley’den Cesur Yeni Dünya, Philip K. Dick’ten Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? ve Ian McEwan’dan Benim Gibi Makineler.

TÜRKİYE’NİN 150 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT, 2020 SONBAHARINDA BAŞLAYACAK

Bu eğitim programında bir yandan Türkiye’nin 150 yıllık zaman dilimindeki tarihsel ve toplumsal dönüşümleri tartışılacak; diğer yandan da 150 yıllık edebiyat birikiminin öne çıkan eserleri, edebi süreçlerin dönüm noktaları, tematik ve biçimsel arayışlarla birlikte incelenecek. 8 haftalık eğitim Salı günleri 18:30-21:30 saatleri arasında yapılacak.

MODERNLİĞİN 250 YILI: TARİH, TOPLUM VE EDEBİYAT, 2020 SONBAHARINDA BAŞLAYACAK

Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, aşina olduğumuz değerleri, kurumları, pratikleri ve düşünme biçimleriyle toplumu şekillendiren modernlik fikrinin, modernitenin serüvenini 18. yüzyıldan başlayarak 1950’lere kadar takip edeceğimiz bu eğitim programında, modernliğin görkemli umutlarını, vaatlerini, büyük düş kırıklıklarını, kırılma noktalarını ve sürekliliklerini tartışacağız.

YEMEK VE ÖTESİ: GASTRONOMİ, KÜLTÜR VE TARİH EĞİTİM PROGRAMI

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Zafer Yenal’ın verdiği altı haftalık eğitimde Türkiye’de ve dünyada yemek konusunda yaşanan güncel gelişmeler ve bunların tarihsel ve toplumsal arka planı tartışılacak. Yemek alanında Türkiye’nin ve dünyanın nereden gelip nereye gittiği, çağdaş tarihsel ve sosyolojik kuramlarla birlikte düşünülecek.